AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở mèo, alen A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn. Alen D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh. Các gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó cặp gen Aa và Bb cùng thuộc một nhóm gen liên kết. Người ta tiến hành 2 phép lai từ những con mèo cái F1 có kiểu hình lông xám- dài-mắt đen, dị hợp cả 3 cặp gen.Biết phép lai 1: ♀F1 x ♂ \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\) thu được ở thế hệ lai có 5% mèo lông đen- ngắn-mắt xanh .Khi cho mèo cái F1 ở trên lai với mèo khác (có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}{\rm{Dd}}\) ), ở thế hệ lai thu được mèo lông xám- ngắn-mắt đen có tỷ lệ là bao nhiêu tính theo lý thuyết? (Biết không có đột biến xảy ra và mọi diễn biến trong giảm phân của các mèo cái F1 đều giống nhau, mèo đực không xãy ra hoán vị gen).

  • A. 12,5%
  • B. 18,75%
  • C. 5%
  • D. 1,25%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn. D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh.

  Người ta tiến hành 2 phép lai từ những con mèo cái F1 có kiểu hình lông xám- dài mắt đen, dị hợp cả 3 cặp gen.

  Biết phép lai 1: ♀F1 x ♂ ab AB/ab Dd thu được ở thế hệ lai có \(\to \) mèo lông đen- ngắn-mắt xanh = aabbdd = 5% \(\to \) aabb = 5% : (1/4) = 20% = 40% ab x 50% ab (mèo đực không hoán vị)\(\to \) con cái F1 đem lai có KG: AB/ab (vì ab >25%) có hoán vị = 20%

  Phép lai: ♀AB/ab Dd (f=20%) x ♂Ab/aB Dd (không hoán vị)  lông xám- ngắn-mắt đen = A-bb D- = (10%x50% + 40%x50%) x 3/4 = 18,75%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>