AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc tính nào sau đây giúp cho cơ thể sống có khả năng thích ứng với sự biến đổi của môi trường?

  • A. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá và dị hoá
  • B. Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền
  • C. Có khả năng tự sao chép
  • D. Có khả năng tự điều chỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>