AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nuclêôtit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết hiđrô. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến?

  • A. Thêm 1 cặp G – X
  • B. Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T
  • C. Thay thế 3 cặp A – T bằng 3 cặp G - X
  • D. Mất 1 cặp G – X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen mắt trắng hơn gen mắt đỏ số nucleotit là: 32/24 =2 ⇒ Đột biến gen mắt đỏthành gen mắt trắng thêm 1 cặp G – X. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>