AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen trong một quần thể giao phối biến đổi nhanh nhất khi

  • A. kích thước của quần thể nhỏ
  • B. quần thể được cách li với các quần thể khác
  • C. tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể cao
  • D. tần số của các alen trội và lặn xấp xỉ nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen trong một quần thể giao phối biến  đổi nhanh nhất khi tần số của các alen trội và lặn xấp xỉ nhau. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>