AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua bốn thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

  Thế hệ  Kiểu gen AA  Kiểu gen Aa  Kiểu gen aa
  F1  0,49  0,42  0,09
  F2

  0,36

  0,48  0,16
  F3  0,25  0,5  0,25
  F4 

  0,16

  0,48  0,36

  Quần thể trên đạng chịu sự chi phối của nhân tố tiến hóa l

  • A. chọn lọc tự nhiên và đột biến
  • B. chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn
  • C. chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội
  • D. Chọn lọc tự nhiên và giao phối ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quần thể trên đạng chịu sự chi phối của nhân tố tiến hóa là chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội. (vì A- giảm dần, aa tăng)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>