YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất có công thức cấu tạo [-NH–(CH2)5–CO-]n có tên là: 

  • A. Tơ nilon – 6,6
  • B.  Tơ enang
  • C.

   Tơ cacron 

  • D. Tơ capron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA