YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện: 

  • A. Màu vàng
  • B. Màu đỏ
  • C.

   Màu nâu đỏ 

  • D. Màu tím

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA