RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dung dịch lòng trắng trứng được gọi là dung dịch nào sau đây? 

  • A. Cazein
  • B. Hemoglobin
  • C.  Insulin 
  • D. Anbumin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>