YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2

  • A. xenluloza   
  • B. protein
  • C. chất béo     
  • D.  tinh bột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA