YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

  • A. 18,25.    
  • B. 21,90.    
  • C. 23,70.   
  • D. 21,85.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA