YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây? 

  • A. Dung dịch Br2
  • B. Dung dịch HCl
  • C.

   Dung dịch NaOH 

  • D. Dung dịch AgNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA