YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt phenol, anilin, benzen bằng phương pháp hóa học, ta cần dùng các hóa chất là: 

  • A.  Dung dịch Br2, Na
  • B. Quì tím
  • C.

   Kim loại Na 

  • D. Quì tím, Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA