YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

  • A. Amin, amoniac, natri hidroxit
  • B.  Anilin, metyl amin, amoniac
  • C. Metyl amin, amoniac, natri hidroxit 
  • D. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA