YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột và xà phòng, có thể dùng lần lượt các thuốc thử nào sau đây? 

  • A. Dung dịch iot, HNO3 đậm đặc và Cu(OH)2
  • B. HNO3 đậm đặc và Cu(OH)2
  • C.

   Dung dịch iot và Cu(OH)

  • D. Dung dịch NaOH và Cu(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA