YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của hợp chất sau: 

  • A. metylanilin  
  • B. Phenyl amin
  • C.  metylphenylamin        
  • D. bezyl amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA