YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 194 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 194 sách GK Lý lớp 12

Một hạt nhân   phóng xạ \(\alpha , \beta ^+ , \beta^ - ,\gamma ,\) hãy hoàn chỉnh bảng sau:

 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào các kiến thức ở mục các dạng phóng xạ có trình bày đến trong bài giảng, hoàn thành được bảng so sánh 4 loại phóng xạ \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\)  theo yêu cầu của bài 1 như sau:

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 194 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON