Bài tập 1 trang 194 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 194 sách GK Lý lớp 12

Một hạt nhân   phóng xạ \(\alpha , \beta ^+ , \beta^ - ,\gamma ,\) hãy hoàn chỉnh bảng sau:

 

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào các kiến thức ở mục các dạng phóng xạ có trình bày đến trong bài giảng, hoàn thành được bảng so sánh 4 loại phóng xạ \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\)  theo yêu cầu của bài 1 như sau:

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 194 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Viên Quản Trị

  Câu hỏi:2411​Na là chất phóng xạ ß- với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng 2411​Na thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhi

  1. Giả sử đồng vị phóng xạ 238/92 U phóng ra các hạt a, B với chu kì bán hủy là 5×10^9 năm tạo thành 206/82 Pb. Có bao nhiêu hạt a, B được tạo ra từ 1 hạt 238 U

  2. hai đồng vị 32P và 33 P đều phóng xạ B với thời gian bán hủy lần lượt là 14,3 ngày vag 25,3 ngày. Tính năng lượng cực đại của các hạt B trong quá trình phóng xạ nói trên (MeV)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Một chất phóng xạ X nguyên chất có số hạt nhân ban đầu là N0 chu kỳ bán rã T, sau thời gian t (tính từ thời điểm ban đầu t = 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. Tăng nhiệt độ chất phóng xạ X lên 2 lần thì sau thời gian 3t (tính từ thời gian ban đầu t = 0), số hạt nhân đã bị phân rã là

  A. \(N_0-3N\)

  B. \(N_0-2N^2\)

  C. \(\dfrac{N^2}{3N_0}\)

  D. \(N_0-\dfrac{N^3}{N_0^2}\)

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  giúp e câu này. e cảm ơn

  Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian x số hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số của loga tự nhiên với lne=1) . sau thời gian t=3x thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu

  A. 25%. B. 12,5%. C. 15%. D. 5%. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Bắn hạt anpha có động năng 4 MeV vào hạt nhân 14 7 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: m= 4,0015 u; mX= 16,9947 u; mN= 13,9992 u; mp= 1,0073 u; 1u = 931 Mev/c^2

  d/a: 30,85 .10^5 m/s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  chọn câu đúng 

  A.hạt nhân càng bền thì độ hụt khối càng lớn 

  B khối lượng hạt nhân bằng tổng khối lượng các nuclon

  C.trong hạt nhân số proton luôn bằng số nơtron

  D.khối lượng của proton lớn hơn khối lượng của notron

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch và phân hạch

  A.phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn

  B.con người đã thực hiện được phản ứng phân hạch có kiểm soát được

  C.điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch và nhiệt hạch phải có các notron chậm

  D.năng lượng tỏa ra của phản ứng nhiệt hạch lớn hơn và sạch hơn của phân hạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời