YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.8 trang 112 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.8 tr 112 sách BT Lý lớp 12

Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy ?

A. 2T.        B. 3T.       

C. 0,5T.        D. T.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Cứ sau một khoảng thời gian bằng 2T thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.8 trang 112 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF