YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.6 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.6 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân \(_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \(_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ

A. β+.        B. α và β-.       

C. α.        D. β-.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hạt nhân \(_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \(_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ α. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.6 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON