YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.5 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.5 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân \(_6^{14}C\) phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra là

A. 5p và 6n.       

B. 6p và 7n.

C. 7p và 7n.       

D. 7p và 6n.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hạt nhân con sinh ra là 7p và 7n.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.5 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON