YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.16 trang 113 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.16 tr 113 sách BT Lý lớp 12

Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày). 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

N0(1 - e-λt) = 1,67.109/ngày.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.16 trang 113 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON