YOMEDIA

Bài tập 4 trang 194 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 194 sách GK Lý lớp 12

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ \(\alpha\).

B. Phóng xạ \(\beta ^-\).

C. Phóng xạ \(\beta ^+\).

D. Phóng xạ \(\gamma\).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Dựa vào các kiến thức đã được học về các loại phóng xạ trong bài, phân biệt được 4 loại phóng xạ  \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\): 

 • Phóng xạ anpha (\(\alpha\)) : \(_{Z}^{A}\textrm{X} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{Z-2}^{A-4}\textrm{Y}\)  ⇒ Phóng xạ anpha (\(\alpha\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

 • Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^-\)):  \(_{Z}^{A}\textrm{X} \ \rightarrow _{-1}^{ \ \ 0}\textrm{e} + _{Z+1}^{A}\textrm{Y} (_{ 0}^{1}\textrm{n}\rightarrow _{-1}^{ \ \ 0}\textrm{e}+_{1}^{1}\textrm{p})\) ⇒ Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^-\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

 • Phóng xạ bêta cộng (\(\beta ^+\)): \(_{Z}^{A}\textrm{X} \ \rightarrow \ _{+1}^{0}\textrm{e} + _{Z-1}^{A}\textrm{Y} \ (_{1}^{1}\textrm{p} \rightarrow _{+1}^{0}\textrm{e} + _{0}^{1}\textrm{n})\) ⇒ Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^+\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

 • Phóng xạ ɣ : Tia \(\gamma\) có bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn và không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

⇒ Chọn đáp án D : Phóng xạ \(\gamma\) không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 194 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền

  chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch và phân hạch

  A.phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn

  B.con người đã thực hiện được phản ứng phân hạch có kiểm soát được

  C.điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch và nhiệt hạch phải có các notron chậm

  D.năng lượng tỏa ra của phản ứng nhiệt hạch lớn hơn và sạch hơn của phân hạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Phân tích một mẫu gỗ cổ và một khúc gỗ vừa mới chặt có đồng vị phóng xạ C14 với chu kì bán rã 5600 năm. Đo độ phóng xạ của hai khúc gỗ thì thấy độ phóng xạ của khúc gỗ vừa mới chặt gấp 1,2 lần của khúc gỗ cổ. Khối lượng của mẫu gỗ cổ gấp đôi khối lượng khúc gỗ mới chặt. Tuổi của mẫu gỗ cổ là 
  A. 4903 năm. 
  B. 1473 năm. 
  C. 7073 năm. 
  D. 4127 năm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA