YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 194 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 194 sách GK Lý lớp 12

Trong số các tia α, β-, β+, ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Bài 3 yêu cầu rút ra kết luận về khả năng đâm xuyên của các tia  \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\).

  • Tia \(\gamma\) đâm xuyên mạnh nhất, Các tia \(\gamma\) có thể đi qua được vài mét trong bê tơông và vài xentimet trong chì.

  • Tia \(\alpha\) đâm xuyên yếu nhất, chỉ đi được chừng vài cm trong không khí và chừng vài μm trong vật rắn.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 194 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON