Vật Lý 12 Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

 • Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

  Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
  Hôm nay chúng ta sẽ học về bài đầu tiên của chương 7- Hạt nhân nguyên tử, cùng nghiên cứu về các tính chất và cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Thông qua những nội dung được đề cập tới trong bài học, mời các bạn cùng nghiên cứu Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

  12 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

  Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân
  Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân là hai nội dung quan trọng ở phần Hạt nhân nguyên tử. Để giúp cho chúng ta nhận biết 1 cách tổng thể hơn về thế giới vật chất nói chung, ở bài học ngày hôm nay,  các em học sinh sẽ cùng nhau tìm hiểu và nghiên cứu về các kiến thức liên quan đến Lực hạt nhân, Năng lượng liên kết của hạt nhân, Phản ứng hạt nhân

  15 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Phóng xạ

  Bài 37: Phóng xạ
  Năm 1896 nhà vật lý học người Pháp Henri Becquerel trong quá trình nghiên cứu mẫu nguyên tử Uranium thì ông ta thấy rằng từ mẫu nguyên tử này phát ra một loại tia, ông ta kiểm chứng những tia này và đặt đó là tia phóng xạ. Sau đó có hai nhà vật lý khác nữa là vợ chồng nhà bác học Pierre Curie và Marie Curie cũng tìm ra được sự phóng xạ trên các nghiên cứu khác là Polonium và Radium. Vậy thì phóng xạ là gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài học này nhé!

  10 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Phản ứng phân hạch

  Bài 38: Phản ứng phân hạch
  Hôm nay chúng ta học bài Phản ứng phân hạch của chương Hạt nhân nguyên tử .Với bài giảng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại phản ứng phân hạch, về cơ chế hoạt động, các loại năng lượng tồn tại bên trong phản ứng phân hạch,và những ứng dụng quan trọng của nó trong khoa học tự nhiên nói chung và trong ngành nghiên cứu Vật lý hạt nhân nói riêng.

  11 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

  Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
  Ở bài học trước, chúng ta đã xét một dạng phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng quan trọng là phản ứng phân hạch. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ xét dạng phản ứng hạt nhân theo một quá trình ngược lại - quá trình tổng hợp hạt nhân hay còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch. Thông qua những nội dung được đề cập tới trong bài. Mời các bạn cùng nghiên cứu Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch.

  9 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết