YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.14 trang 113 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.14 tr 113 sách BT Lý lớp 12

Có thể đẩy nhanh phóng xạ cảu một khối chất bằng biện pháp nào dưới đây?

A. Nung nóng khối chất.

B. Đặt khối chất trong chân không.

C. Tán nhỏ khối chất ra.

D. Không có biện pháp nào cả.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Không có biện pháp nào cả.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.14 trang 113 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON