YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.17 trang 113 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.17 tr 113 sách BT Lý lớp 12

Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với t = 1 năm

m = m0.e-λt = m0/3 ⇒ e-λt = 1/3

Lấy ln hai vế ta có

\(\lambda t = \ln \frac{1}{3} = > \frac{{\ln 2}}{T}t = \ln \frac{1}{3} = > T = 0,63\) năm

Với t = 2 năm:

\(m = \frac{{{m_0}}}{{{2^{\frac{{ - t}}{T}}}}} = \frac{{{m_0}}}{9}\)

Giảm 9 lần.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.17 trang 113 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF