YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.13 trang 113 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.13 tr 113 sách BT Lý lớp 12

Chất phóng xạ pôlôni (\(_{84}^{210}Po\)) phát ra tia α biến đổi thành chì \(_{82}^{206}Po\). Cho chu kì bán rã của \(_{84}^{210}Po\) là 138 ngày. Ban đẩu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

A. 1/9.        B. 1/16.       

C. 1/15.        D. 1/25.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/15.      

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.13 trang 113 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF