YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.4 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.4 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô        B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô        D. Lùi 2 ô.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí lùi 2 ô.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.4 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON