MOBILEAPP

Hỏi đáp về Phóng xạ - Vật lý 12

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 37 Phóng xạ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG  nhé.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (32 câu):

 • Bài này em không biết làm giúp em với ạ
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu hỏi:2411​Na là chất phóng xạ ß- với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng 2411​Na thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Giả sử đồng vị phóng xạ 238/92 U phóng ra các hạt a, B với chu kì bán hủy là 5×10^9 năm tạo thành 206/82 Pb. Có bao nhiêu hạt a, B được tạo ra từ 1 hạt 238 U

  2. hai đồng vị 32P và 33 P đều phóng xạ B với thời gian bán hủy lần lượt là 14,3 ngày vag 25,3 ngày. Tính năng lượng cực đại của các hạt B trong quá trình phóng xạ nói trên (MeV)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một chất phóng xạ X nguyên chất có số hạt nhân ban đầu là N0 chu kỳ bán rã T, sau thời gian t (tính từ thời điểm ban đầu t = 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. Tăng nhiệt độ chất phóng xạ X lên 2 lần thì sau thời gian 3t (tính từ thời gian ban đầu t = 0), số hạt nhân đã bị phân rã là

  A. \(N_0-3N\)

  B. \(N_0-2N^2\)

  C. \(\dfrac{N^2}{3N_0}\)

  D. \(N_0-\dfrac{N^3}{N_0^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e câu này. e cảm ơn

  Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian x số hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số của loga tự nhiên với lne=1) . sau thời gian t=3x thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu

  A. 25%. B. 12,5%. C. 15%. D. 5%. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bắn hạt anpha có động năng 4 MeV vào hạt nhân 14 7 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: m= 4,0015 u; mX= 16,9947 u; mN= 13,9992 u; mp= 1,0073 u; 1u = 931 Mev/c^2

  d/a: 30,85 .10^5 m/s

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chọn câu đúng 

  A.hạt nhân càng bền thì độ hụt khối càng lớn 

  B khối lượng hạt nhân bằng tổng khối lượng các nuclon

  C.trong hạt nhân số proton luôn bằng số nơtron

  D.khối lượng của proton lớn hơn khối lượng của notron

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch và phân hạch

  A.phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn

  B.con người đã thực hiện được phản ứng phân hạch có kiểm soát được

  C.điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch và nhiệt hạch phải có các notron chậm

  D.năng lượng tỏa ra của phản ứng nhiệt hạch lớn hơn và sạch hơn của phân hạch

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân tích một mẫu gỗ cổ và một khúc gỗ vừa mới chặt có đồng vị phóng xạ C14 với chu kì bán rã 5600 năm. Đo độ phóng xạ của hai khúc gỗ thì thấy độ phóng xạ của khúc gỗ vừa mới chặt gấp 1,2 lần của khúc gỗ cổ. Khối lượng của mẫu gỗ cổ gấp đôi khối lượng khúc gỗ mới chặt. Tuổi của mẫu gỗ cổ là 
  A. 4903 năm. 
  B. 1473 năm. 
  C. 7073 năm. 
  D. 4127 năm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Điều nào sau đây mô tả đúng đặc điểm của phản ứng phân hạch

  A. Có sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

  B. Là một dạng của quá trình phóng xạ.

  C. Thuộc loại phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

  D. Có sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hạt nhân Po210 đứng yên phát ra hạt (anpha) và hạt nhân con là chì Pb 206. Hạt nhân chì có động năng 0,12 MeV. Bỏ qua năng lượng của tia (gama). Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị các bon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra là:

  A. 9,34MeV                                        .B. 8,4 MeV.                                     C. 6,3 MeV.                                               D. 5,18 MeV

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pôlôni 210 84 Po là chất phóng xạ, phát ra hạt anpha và chuyển thành hạt nhân chì. Chu kì bán r  của 210 84 Po là 138 ngày. Một phòng thí nghiệm nhận được một mẫu 210 84 Po nguyên chất, sau thời gian t thì thấy tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng P0 210 là 0,5. Giá trị của t là

   A. 164 ngày.                          B. 82 ngày                             .C. 276 ngày.                                      D. 148 ngày

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dùng hạt nơtron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân 6Li3 đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, tạo ra hạt 3H1 và hạt anpha . Hạt anpha và hạt nhân 3H1 bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng là 15 độ và 30 độ. Bỏ qua bức xạ gama và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Phản ứng thu năng lượng là

  A. 1,66 MeV.                                 B. 1,33 MeV.                            C. 0,84 MeV.                                D. 1,4 MeV

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một hạt bụi( 226 88 Ra) có khối lượng 1,8.10^-8 g nằm cách màn huỳnh quang 1 cm. Màn có diện tích 0,03 cm^2. Hỏi trong thời gian 1 phút xuất hiện bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kì bán rã của Ra là 1590 năm.

  A. 50.                                           B. 100.                                      C.95.                                         D. 150

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bom nhiệt hạch ( bom khinh khí hay bom hidro) dùng phản ứng \(^2_1D+^3_1T\rightarrow^4_2He+^1_0n\). tính năng lượng tỏa ra nếu có 1 kmol He được tạo thành do vụ nô

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được N1 xung; trong t2=2t1 giờ tiếp theo máy đếm được N2=9/64 N1 xung. Chu kì bán rã T có giá trị là bao nhiêu?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 gam chất phóng xạ trong 1 giây phát ra 4,2.1013 hạt beta trừ. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933u, 1u=1,66.10^-27 kg. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là?

  A. 1,97.10^8 s

  B. 1,68.10^8 s

  C.1,86.10^8 s

  D. 1,78.10^8 s

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một mẫu quặng có hai chất phóng xạ U235 và U238 . Tại thời điểm hiện tai hàm lượng 0,72%. Chu kì bán rã của U235 và U238 lần lượt là 0,704(tỉ năm) và 4,46(tỉ năm). Hỏi tại thời điểm hình thành trái đất cách đây 4,5 năm thì hàm lượng của U235 chiếm bao nhiêu(%) trong mẫu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Biết số avogadro là 6,02.10^23 hạt /mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó . số proton có trong. 0,27 gam Al( a=27 ,z=13 ) là 
  A. 6,826.10^22
  B. 8,826.10^22
  C. 9,826.10^22
  D. 7,826.10^22

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3.8 ngày.Sau thời gian 11.4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xa5con2 lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

  A.25%

  B.75%

  C.12.5%

  D.87.5%

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chất phóng xạ pôlôni 210 84Po phát ra tia  và biến đổi thành chì 206 82Pb . Cho chu kì bán rã của 210 84Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 210/ 103 . Sau bao lâu kể từ thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 21 /103 ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Please help me!!!

  Chất phóng xạ pôlôni \(_{84}^{210}Po\) phát ra tia α và biến đổi thành chì \(_{82}^{206}Pb\). Cho chu kì bán rã của \(_{84}^{210}Po\) là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là \(\frac{1}{3}\). Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho mình hỏi bài này áp dụng công thức nào vậy nhỉ

  Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T = 14 ngày đêm. Ban đầu có 300 g chất ấy, sau thời gian bao lâu khối lượng X còn lại là 9,375 g?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vật lý 12

  Có hai mẫu chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã T=8 ngày đêm và có khối lượng ban đầu như nhau . Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất \(\frac{N_A}{N_B} = e ^{\frac{3 ln2}{8}}\). Tuổi của mẫu A nhiều hơn mẫu B là: 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho em hỏi bài với ạ

  Hạt nhân đứng yên phân rã a: \(^{256}Ra \rightarrow a + ^{222}Rn\). Biết hạt nhân \(^{222}Rn\) giật lùi với tốc độ 2,74.105 m.s-1. Năng lượng tỏa ra của một phân rã này là (lấy khối lượng hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA