YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.11 trang 112 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.11 tr 112 sách BT Lý lớp 12

Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất, có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}\frac{{{N_0}}}{2}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}\frac{{{N_0}}}{{\sqrt 2 }}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;}\\ {C.\,\,\frac{{{N_0}}}{4}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}{N_0}\sqrt 2 .} \end{array}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là: \({\frac{{{N_0}}}{{\sqrt 2 }}}\) 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.11 trang 112 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF