YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.20 trang 113 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.20 tr 113 sách BT Lý lớp 12

Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và 2 phân rã β-, tạo thành hạt nhân \(_{92}^{235}U\). Xác định nguyên tố ban đầu. 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản ứng là

\(_{92}^{238}U \to _2^4He + 2\left( {_{ - 1}^0e} \right) + _{92}^{235}U\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.20 trang 113 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON