YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.3 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.3 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.       

B. động lượng.

C. năng lượng toàn phần.       

D. điện tích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.3 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF