YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 41 tr 121 sách GK Toán 8 Tập 2

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55 để được hình chóp tứ giác đều

a) Trong hình 55a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần  của hình chóp đều này là bao nhiêu?

Hình 55 bài 41 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

Câu b:

Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

AH = 

 =  = 9,68cm

Câu c:

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = pd = .5.4.9,68 = 96,8 (cm)

Diện tích đáy:

Sđ = 5 = 25 (cm)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON