YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 40 tr 121 sách GK Toán 8 Tập 2

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bện bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình bài 40 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2

Ta có: d = SH =  

= \(\sqrt{25^{2}- 15^{2}}=\sqrt{400}=20(cm)\) 

Diện tích xung quanh của hình chóp:

Sxq = pd =  .30.4.20 = 1200 (cm2)

Diện tích đáy:  Sđ = 30 = 900(cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 121 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON