YOMEDIA

Hỏi đáp về Diện tích xung quanh của hình chóp đều - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (868 câu):

 • Lam Lam Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Ngọc Saly Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 2 năm

  giải phương trình

  \(\dfrac{1}{x^2+9x+20}+\dfrac{1}{x^2+11x+30}+\dfrac{1}{x^2+13x+42}=\dfrac{1}{18}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 2 năm

  giải pt:

  \(\left(x^2-1\right)^2-x\left(x^2-1\right)-2x^2=0\)

  p/s: Đặt biến phụ dạng đẳng cấp bậc hai

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 2 năm

  tính:

  a) (x - 50)(x+50)

  b) (xy - 3)(x2y2 + 3xy + 9)

  ai có lòng tốt plz giải chi tiết giúp mk vs ak mk cảm ơn nhìu T.T

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 năm

  \(Cho\) \(x,y,z>0\) thoả mãn \(x+y+z=2019.\)

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : \(P=\dfrac{xy}{z}+\dfrac{yz}{x}+\dfrac{zx}{y}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 năm

  Chứng minh rằng :

  Nếu \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{x+y+z}\)

  Thì \(\dfrac{1}{x^3}+\dfrac{1}{y^3}+\dfrac{1}{Z^3}=\dfrac{1}{x^3+y^3+z^3}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 năm

  tính diện tích toàn phần 1 hình hộp chữ nhật có kích thước lần lượt là 3cm 4cm 5cm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 2 năm

  CHo ba số x,y,z khác nhau và khác 0 thỏa mãn: \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=0\)

  C/m: \(\dfrac{1}{x^2+2yz}+\dfrac{1}{y^2+2xz}+\dfrac{1}{z^2+2xy}=0\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 2 năm

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử: A= x\(^2\)-7x+6

  2. Giải phương trình:

  a) \(\dfrac{3}{4\left(x-5\right)}\)+\(\dfrac{7}{6x+30}\)=\(\dfrac{15}{2x^2-50}\)

  b) \(\left|2x+1\right|\)-5x=3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 2 năm

  Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

  a) ( 2x2 - 3x - 1)2 - 3( 2x2 - 3x - 5 ) - 16 = 0

  b) 8( x2 + \(\dfrac{1}{x^2}\) ) - 34( x + \(\dfrac{1}{x}\) ) + 51 = 0

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  \(\sqrt{x+x^2}+\sqrt{x-x^2}=x+1\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 2 năm

  Chứng minh rằng với mọi a, b, c, d thì: a2 + b2 + c2 + d2 +1 \(\ge\) a + b + c + d

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 2 năm

  1.Giải các phương trình sau :
  a) \(x^5+2x^4+3x^3+3x^2+2x+1=0\)
  b)\(\left|x\right|-2\left|x-2\right|+3\left|x-3\right|=4\)
  2. Tìm các số nguyên x;y thỏa mãn : \(x^3+3x=x^2y+2y+5\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 năm

  Giải các phương trình sau :

  \(\dfrac{10x+3}{3x}\) = \(\dfrac{15-8x}{9}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 2 năm

  Cho x, y thỏa mãn: \(x^2+2xy+7\left(x+y\right)+2y^2+10=0\)

  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức: \(S=x+y+1\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 năm

  Tìm số có hai chữ số mà bình phương của nó bằng lập phương của tổng các chữ số của nó

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 2 năm

  1.Tính :

  a ) \(S=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+....+\dfrac{1}{2018.2019}\)

  b ) \(S=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+....+\dfrac{1}{2017.2019}\)

  c) \(S=\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+....+\dfrac{1}{2018.2020}\)

  d) \(S=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+....+\dfrac{1}{2017.2018.2019}\)

  2. Tính tổng:

  a) \(S=1.2+2.3+3.4+...+2018.2019\)

  b) \(S=3.5+5.7+7.9+...+2017.2019\)

  c) \(S=2.4+4.6+6.8+...+2018.2020\)

  d) \(S=1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+2017.2018.2019\)

  3.Tính

  a ) \(S=\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{7.10}+.....+\dfrac{1}{2017.2020}\)

  b ) \(S=\dfrac{1}{1.3.5}+\dfrac{1}{3.5.7}+\dfrac{1}{5.7.9}+....+\dfrac{1}{2017.2019.2021}\)

  Ai có công thức không cho mình xin với ????

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  pttdnt
  \(\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+4\right)+18\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 2 năm

  cho x+y=m và x\(^2\)+y\(^2\)=n. Tính giá trị biểu thức theo m và n

  P= x\(^3\)+y\(^3\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 2 năm

  Chứng minh: \(x^2+4x+1\ge-3\)

  \(x^2+x+2\ge\dfrac{7}{4}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 2 năm

  167. Giải bất phương trình:

  \(\left(\dfrac{3x}{2}-1\right)^2-\dfrac{x}{2}\left(\dfrac{5x}{2}-2\right)\le0\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Xác định các sô hữu tỉ a và b để đa thức \(x^3+ax+b\) chia hết cho đa thức \(x^2+x-2\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 2 năm

  số tự nhien x chia 5 du 2. vay x2 chia 5 du may

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  CM

  (a+b)(a2-ab+ b2) + (a-b) ( a2+ab+b2) = 2a3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)