ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 20 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x < 12;

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

0,3x > 0,6 ⇔ .0,3x > 0,6.

                    ⇔ x > 2

Vậy  nghiệm của bất phương trình là x> 2

Câu b:

-4x < 12 ⇔ .(-4x) > 12.() ⇔ x > -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

Câu c:

-x > 4 ⇔ x < -4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4

Câu d:

1,5x > -9 ⇔ x > -9 ⇔ .x > (-9). ⇔ x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1