Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 20 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x < 12;

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

0,3x > 0,6 ⇔ .0,3x > 0,6.

                    ⇔ x > 2

Vậy  nghiệm của bất phương trình là x> 2

Câu b:

-4x < 12 ⇔ .(-4x) > 12.() ⇔ x > -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

Câu c:

-x > 4 ⇔ x < -4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4

Câu d:

1,5x > -9 ⇔ x > -9 ⇔ .x > (-9). ⇔ x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 20 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hãy chọn câu đúng, x = - 3 là một nghiệm của bất phương trình nào?

  • A. 2x + 1 > 5
  • B. 7 - 2x < 10 - x
  • C. 2 + x < 2 + 2x
  • D. -3x > 4x + 3

Được đề xuất cho bạn