ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 22 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) \(1,2x < -6\);

b) \(3x + 4 > 2x + 3\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Câu a:

1,2x < -6 ⇔ x < -6 : 1,2 ⇔ x < -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < -5} và được biểu diễn trên trục số như sau:

Câu b:

3x + 4 > 2x + 3 ⇔ 3x - 2x > 3 -4 ⇔ x > -1

Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1