YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 49 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 tr 57 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \(7x - 2,2 < 0,6\)

b. \(1,5 > 2,3 - 4x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

*) Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

 *) Áp dụng qui tắc nhân với một số : 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác \(0\), ta phải :

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có :

\(7x - 2,2 < 0,6 \)

\(\Leftrightarrow 7x < 0,6 + 2,2 \)

\(\Leftrightarrow 7x < 2,8 \Leftrightarrow x < 0,4\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = \left\{ {x|x < 0,4} \right\}.\)

b) Ta có:

\(1,5 > 2,3 - 4x \)

\(\Leftrightarrow 4x > 2,3 - 1,5 \)

\(\Leftrightarrow 4x > 0,8\)

\(\Leftrightarrow x > 0,2\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = \left\{ {x|x > 0,2} \right\}.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF