YOMEDIA

Bài tập 24 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 24 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x - 1 > 5;               b) 3x - 2 < 4;

c) 2 - 5x ≤ 17;              d) 3 - 4x ≥ 19.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 2x - 1 > 5 ⇔ 2x > 6 ⇔ x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

Câu b:

 3x - 2 < 4 ⇔ 3x < 6 ⇔ x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 2

Câu c:

2 - 5x ≤ 17 ⇔ -5x ≤ 15 ⇔ -x ≤ 3 ⇔ x ≥ -3 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3 

Câu d:

3 - 4x ≥ 19 ⇔ -4x ≥ 16 ⇔ x ≤ -4 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA