ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 23 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x - 3 > 0;                  b) 3x + 4 < 0;

c) 4 - 3x ≤ 0;                  d) 5 - 2x ≥ 0.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

2x - 3 > 0  ⇔ 2x > 3 <=> x > 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > } và được biểu diễn trên trục số như sau: 

Câu b:

 3x + 4 < 0 ⇔ x < 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < } và được biểu diến trên trục số như sau:

 

Câu c:

 4 - 3x ≤ 0 ⇔ x ≥  

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ } và được biểu diễn trên trục số như sau:

Câu d:

 5 - 2x ≥ 0 ⇔ 5 ≥ 2x ⇔ x ≤  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ } và được biểu diến trên trục số như sau:

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1