Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 23 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x - 3 > 0;                  b) 3x + 4 < 0;

c) 4 - 3x ≤ 0;                  d) 5 - 2x ≥ 0.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

2x - 3 > 0  ⇔ 2x > 3 <=> x > 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > } và được biểu diễn trên trục số như sau: 

Câu b:

 3x + 4 < 0 ⇔ x < 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < } và được biểu diến trên trục số như sau:

 

Câu c:

 4 - 3x ≤ 0 ⇔ x ≥  

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ } và được biểu diễn trên trục số như sau:

Câu d:

 5 - 2x ≥ 0 ⇔ 5 ≥ 2x ⇔ x ≤  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ } và được biểu diến trên trục số như sau:

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 23 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn phương trình \(\frac{{x + 4}}{5} - x + 5 < \frac{{x + 3}}{3} - \frac{{x - 2}}{2}\) là 

  • A. 7
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 5

Được đề xuất cho bạn