YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 60 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 60 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau:

a. \(0,2x + 3,2 > 1,5\)

b. \(4,2 - \left( {3 - 0,4x} \right) > 0,1x + 0,5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào tập nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{  & 0,2x + 3,2 > 1,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x > 1,5 - 3,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x >  - 1,7  \cr  &  \Leftrightarrow x >  - {{17} \over 2} \cr} \)

Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là -8

b. Ta có:

\(\eqalign{  & 4,2 - \left( {3 - 0,4x} \right) > 0,1x + 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 4,2 - 3 + 0,4x > 0,1x + 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,4x - 0,1x > 0,5 - 1,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x >  - 0,7  \cr  &  \Leftrightarrow x >  - {7 \over 3} \cr} \)

Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là -2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF