YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 45 tr 56 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Cho hình vẽ sau (h.1)

Bạn An cho rằng, hình vẽ đó là biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(2x ≤ 16\), còn bạn Bình lại khẳng định hình vẽ đó biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x + 2 ≤ 10.\)

Theo em bạn nào đúng ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải hai bất phương trình đã cho, từ đó tìm tập nghiệm của mỗi bất phương trình rồi so sánh với tập nghiệm được biểu diễn trên trục số.

Lời giải chi tiết

Hình vẽ trên biểu diễn cho \(x\le 8\) 

Ta có:

\(\eqalign{  & 2x \le 16 \Leftrightarrow 2x.\dfrac{1}{2} \le 16.\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x \le 8  \cr  & x + 2 \le 10 \Leftrightarrow x \le 8 \cr} \)

Như vậy cả hai bạn đều phát biểu đúng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF