YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 61 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 61 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x:

a. \(x - 3 = 2m + 4\)có nghiệm dương ?

b. \(2x - 5 = m + 8\) có nghiệm âm ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để tìm nghiệm \(x\) của phương trình đã cho.

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để tìm nghiệm \(m\) sao cho \(x\) vừa tìm được ở trên nhận giá trị dương (hoặc âm), hay ta giải bất phương trình \(x>0\) (hoặc \(x<0)\) để tìm \(m.\)

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{  & x - 3 = 2m + 4  \cr  &  \Leftrightarrow x = 2m + 4 + 3  \cr  &  \Leftrightarrow x = 2m + 7 \cr} \)

Phương trình có nghiệm dương khi \(2m + 7 > 0 \Leftrightarrow  +  >  - {7 \over 2}\)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & 2x - 5 = m + 8  \cr  &  \Leftrightarrow 2x = m + 8 + 5  \cr  &  \Leftrightarrow 2x = m + 13  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - {{m + 13} \over 2} \cr} \)

Phương trình có nghiệm âm khi \( - {{m + 13} \over 2} < 0 \Leftrightarrow m + 13 < 0 \Leftrightarrow m =  - 13\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF