Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

\(a) \ \ 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(b) \ \ 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31:

Câu a:

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>5x-2x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>3x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3x+6-3x-3\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3\)

\(\Leftrightarrow x> \frac{8}{3}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x> \frac{8}{3}\)

Câu b:

\(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2-8x+9x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2+x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x-12x^2-x>-6\)

\(\Leftrightarrow -3x>-6\)

\(\Leftrightarrow x<2\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x<2\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 31 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Với những giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức (x + 1)2 - 4 không lớn hơn giá trị của biểu thức (x - 3)2

  • A. \(x < \frac{3}{2}\)
  • B. \(x > \frac{3}{2}\)
  • C. \(x \le \frac{3}{2}\)
  • D. \(x \ge \frac{3}{2}\)

Được đề xuất cho bạn