YOMEDIA
NONE

Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

\(a) \ \ 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(b) \ \ 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31:

Câu a:

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>5x-2x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>3x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3x+6-3x-3\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3\)

\(\Leftrightarrow x> \frac{8}{3}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x> \frac{8}{3}\)

Câu b:

\(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2-8x+9x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2+x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x-12x^2-x>-6\)

\(\Leftrightarrow -3x>-6\)

\(\Leftrightarrow x<2\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x<2\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON