YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 4.1 tr 59 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Bất phương trình \(x – 2 < 1\) tương đương với bất phương trình sau :

A. \(x > 3\) 

B. \(x ≤ 3\)

C. \(x - 1 > 2\)   

D. \(x – 1 < 2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng định nghĩa hai bất phương trình tương đương: Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm.

Lời giải chi tiết

Ta có : 

+) \(x – 2 < 1\Leftrightarrow  x-2-1<0\)\( \Leftrightarrow x< 3\)

+) \(x – 1 >2 \Leftrightarrow  x - 1-2 >0 \) \( \Leftrightarrow x>3.\)

+) \(x – 1 < 2 \Leftrightarrow  x - 1-2 < 0 \) \( \Leftrightarrow x< 3.\)

Vậy trong các bất phương trình đã cho, bất phương trình \(x – 2 < 1\) tương đương với bất phương trình \(x-1 <2.\)

Chọn D.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF