YOMEDIA

Bài tập 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 26 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≤ 12 hoặc x ≤ 6 hoặc x - 5 ≤ 7

Câu b:

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 

x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA