YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 54 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 54 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Hãy cho biết số nào trong các số \(\displaystyle {2 \over 3};{2 \over 7}; - {4 \over 5}\) là nghiệm của bất phương trình

\(5 - 3x < \left( {4 + 2x} \right) - 1.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho. Sau đó so sánh các số đã cho với nghiệm của bất phương trình để tìm nghiệm của bất phương trình trong các số đó.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\eqalign{  & 5 - 3x < \left( {4 + 2x} \right) - 1  \cr  &  \Leftrightarrow 5 - 3x < 4 + 2x - 1  \cr  &  \Leftrightarrow  - 3x - 2x < 4 - 1 - 5  \cr  &  \Leftrightarrow  - 5x <  - 2  \cr &  \Leftrightarrow x > {2 \over 5} \cr} \)

Trong các số đã cho chỉ có giá trị \(\displaystyle {2 \over 3} > {2 \over 5}.\)

Vậy trong các số đã cho, số \(\displaystyle{2 \over 3}\) là nghiệm của bất phương trình.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF