YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 55 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 55 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống như hai quy tắc biến đổi tương đương của phương trình. Điều đó có đúng không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Xem lại hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình và hai quy tắc biến đổi tương đương của phương trình.

Lời giải chi tiết

Có thể nói quy tắc chuyển vế của phương trình, được chuyển tương tự thành quy tắc chuyển vế của bất phương trình. Nhưng quy tắc nhân hai vế của phương trình với cùng một số khác \(0\) thì không thể chuyển tương tự thành quy tắc nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác \(0\). Đối với bất phương trình khi nhân ta phải phân biệt là nhân với số âm hay với số dương (bởi vì bất phương trình sẽ đổi chiều khi ta nhân hai vế của nó với một số âm).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF