YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 58 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 58 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

So sánh số a với số b nếu

a. \(x < 5 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 5\left( {a - b} \right)\)

b. \(x > 2 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 2\left( {a - b} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng qui tắc nhân với một số : 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(x < 5 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 5\left( {a - b} \right) \Rightarrow a - b > 0 \Leftrightarrow a > b\)

b. Ta có:

\(x > 2 \Leftrightarrow \left( {a - b} \right)x < 2\left( {a - b} \right) \Rightarrow a - b < 0 \Leftrightarrow a < b\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF