YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.4 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 4.4 tr 59 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Chứng minh hai bất phương trình sau không tương đương

a. 2x + 1 > 3 và \(\left| x \right| > 1\)

b. 3x – 9 < 0 và \({x^2} < 9\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng định nghĩa hai bất phương trình tương đương: Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm.

Lời giải chi tiết

a. Giải bất phương trình 2x + 1 > 3 ta tìm được tập nghiệm là x > 1

Ta kiểm tra được x = -2 là nghiệm của bất phương trình   nhưng không là nghiệm của 2x + 1 > 3 (không thuộc tập nghiệm x > 1)

Vậy hai bất phương trình 2x + 1 > 3 và \(\left| x \right| > 1\) không tương đương.

b. Kiểm tra được giá trị x = -4 là nghiệm của 3x – 9 < 0 nhưng không là nghiệm của \({x^2} < 9\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF