YOMEDIA

Đại Số 8 Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Ở Chương 4 môn Đại số 8 này các em sẽ được làm quen với các khái niệm về Bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bên cạnh giúp các em nắm vững lý thuyết, HOC247 có biên soạn thêm một số bài tập trắc nghiệm và phần hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK để các em tham khảo và luyện tập.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON